Żabka wdrożyła innowacyjny system zarządzania

Żabka wdrożyła innowacyjny system zarządzania

Żabka Polska wdrożyła unikalne, oparte o chmurę narzędzie do zarządzania siecią franczyzową bazujące na rozwiązaniach Salesforce. Nowy System Zarządzania Relacjami z Franczyzobiorcami integruje w jednym miejscu dane dotychczas dostępne w różnych aplikacjach, zapewniając jeszcze lepszą i szybszą obsługę blisko 6000 franczyzobiorców sieci Żabka. Dzięki uproszczeniu i przyspieszeniu wielu procesów skalowalna platforma będzie wspierać potrzeby firmy związane z jej rozwojem. Partnerem technologicznym odpowiedzialnym za wdrożenie systemu jest Accenture w Polsce.

Wprowadzenie nowego narzędzia zarządzania danymi i kontaktami z franczyzobiorcami jest kolejnym krokiem na drodze do lepszego dopasowania usług i produktów do dynamicznie zmieniających się potrzeb. Tym samym Żabka weszła na kolejny etap transformacji cyfrowej organizacji.

– Franczyzobiorcy, których już blisko 6000 współpracuje z naszą siecią, są od zawsze w centrum naszej uwagi, dlatego systematycznie podnosimy jakość ich obsługi. Wdrożenie Salesforce umożliwiło nam stworzenie wielowarstwowego ekosystemu, łączącego funkcjonalnie i procesowo zespoły centrali oraz kadry operacyjnej (korzystające z FRM) z franczyzobiorcami i partnerami ds. sprzedaży (korzystającymi z aplikacji Cyberstore). Narzędzia FRM i Cyberstore współpracują ze sobą w czasie rzeczywistym. Pozwalają nam m.in. prowadzić scentralizowany model rekrutacji, pobudzają transformację sieci terenowej dzięki profilowanej komunikacji czy umożliwiają monitoring wydajności usług sklepowych w czasie rzeczywistymWierzymy, że nowy system pomoże nam jeszcze lepiej wspierać naszych franczyzobiorców, co z kolei przełoży się na wzrost ich zaangażowania
i zwiększenie satysfakcji ze współpracy z siecią Żabka – 
podkreśla Tomasz Blicharski, dyrektor zarządzający Żabka Future.

Dzięki nowemu rozwiązaniu w chmurze Żabka zbudowała unikalny system, umożliwiający dostęp
do zagregowanych danych (360 view) o franczyzobiorcach i sklepach na potrzeby bezpośredniej komunikacji z franczyzobiorcami i partnerami ds. sprzedaży, realizowanej za pośrednictwem aplikacji Cyberstore. Dostępny model danych i funkcjonalności umożliwiają proste i wygodne zarządzanie relacjami z franczyzobiorcą po stronie zespołów centrali i kadry operacyjnej oraz zapewniają narzędzia efektywnej obsługi procesów wewnętrznych i komunikacji związanej
ze wsparciem franczyzobiorców.

Rozwiązania dostarczone przez Salesforce (m.in. Salesforce Communities, Salesforce Service Cloud, Applications i Platform) pozwoliły na optymalizację wielu procesów biznesowych, ale także istniejących już systemów kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem (ERP), czy wsparcia back-office. Dopasowanie rozwiązań do potrzeb Żabki pozwala na stopniowe migrowanie procesów biznesowych z wielu systemów do jednego miejsca, uproszczając i przyśpieszając prace niemal wszystkich działów.

– Jesteśmy dumni, że Żabka Polska dołączyła do grona naszych klientów. Dzięki naszemu ogromnemu doświadczeniu możemy tworzyć najlepsze na świecie rozwiązania dostosowane do potrzeb franczyzobiorców, korzystając z Salesforce, które doceniły największe sieci handlowe na świecie. Żabka ze swoim bardzo szybkim tempem ekspansji potrzebowała rozwiązania, które jest łatwo skalowalne i podąża za tempem rozwoju, ale także zmieniającymi się oczekiwaniami. Przykład Żabki pokazuje, że ekosystem Salesforce to nie tylko CRM, ale wiele innych rozwiązań kompleksowo wspierających transformację cyfrową – komentuje Petra Jenner, Dyrektor Generalny i Starszy Wiceprezes na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, Emerging Markets w Salesforce.

Wykorzystując swoje doświadczenie technologiczne i branżowe, Accenture w Polsce jest partnerem technologicznym odpowiedzialnym za wdrożenie systemu FRM. Ze względu na pandemię projekt prowadzony był zdalnie, obejmując kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń biznesowych.

Jacek Borek, Dyrektor Zarządzający Accenture Technology w Polsce dodaje: – Nasze doświadczenie przy dużych transformacjach IT na bazie platformy Salesforce pozwoliło ponad 30-osobowemu zespołowi Accenture sprawnie przejść przez wszystkie etapy projektu: analizę wymagań, budowę architektury rozwiązania, konfigurację, development, deployment, testy, szkolenia i utrzymanie systemu na produkcji. Z rozwiązania korzysta już ponad 300 użytkowników biznesowych Żabki
z centrali i lokalizacji regionalnych, a kolejnych 300 dołączy w najbliższych tygodniach. Salesforce pozwoli im szybciej i sprawniej wykonywać codzienne obowiązki, zapewniając przyjazny interfejs, który centralizuje informacje o kandydatach, franczyzobiorcach i sklepach.

Nowy system poprawił wydajność i efektywność działań terenowych, co przełożyło się na wzrost zaangażowania franczyzobiorców i partnerów ds. sprzedaży. Umożliwił także monitoring poziomu świadczonych usług i wydajności dostawców zewnętrznych oraz wewnętrznych w czasie rzeczywistym, co pozwala na podejmowanie decyzji natychmiast i w oparciu o wiarygodne dane. Dodatkowo budowa Salesforce Competence Center docelowo ma pozwolić Żabce na samodzielną rozbudowę własnej platformy kompetencyjnej, umożliwiającej dalszy rozwój i skalowalność, dostosowanej do potrzeb ekspansji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *